Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola - Kaposvár

Ágazati alapvizsga

Az ágazati alapvizsga a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.

Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a területileg  illetékes gazdasági kamara delegálja.

 A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha elégtelen ágazati alapvizsgát tett.

 Déli ASzC Ágazati vizsgaszabályzata