Álláshirdetés - Könyvelő

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola AM
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Könyvelő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola költségvetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, könyvelő,
• költségvetés területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartás szakon,
• Saldo ügyviteli rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékesek megtekinthetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola AM címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K.39/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.
Személyesen: , Somogy megye, 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja, kinevezést az AM DASZK adja. Az elbírálás során sor kerülhet személyes meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Intézmény honlapján: www.kinizsi-kap.hu - 2019. szeptember 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.